Przypadki, moment i znaczki

question board
1. Język angielski nowożytny posiada trzy przypadki: subjective („mianownik”), objective („biernik”) i possessive („dopełniacz”). Niektórzy wyróżniają jeszcze vocative („wołacz”),...

Słowa, zdania i litery

question board
1. Go to najkrótsze i gramatycznie poprawne zdanie w języku angielskim. Można przetłumaczyć je jako „idź” bądź „idźcie”. 2....

Śmierć, srebro i pisk

question board
1. Żadne angielskie słowo nie rymuje się z month („miesiąc”), orange („pomarańcza”), silver („srebro”) czy purple („purpura”), w związku...

Hipoteka, historia i Chiny

question board
1. Nazwa „dopełniacz saksoński” (the Saxon genitive) nawiązuje do okresu w historii języka anglosaskiego, zwanego również staroangielskim, podczas którego apostrof wyodrębnił...