Słowa, zdania i litery

question board
1. Go to najkrótsze i gramatycznie poprawne zdanie w języku angielskim. Można przetłumaczyć je jako „idź” bądź „idźcie”. 2....

Stres i ciało

stressed
Stress affects everyone differently. Here are a few common symptoms. Muscles tense to guard against injury. Prolonged tension in...