Słowa, zdania i litery

question board
1. Go to najkrótsze i gramatycznie poprawne zdanie w języku angielskim. Można przetłumaczyć je jako „idź” bądź „idźcie”. 2....