Jeleń, grzesznik i ciasto

Rzeczownik pole możemy przetłumaczyć jako „słup”, „tyczka”, „biegun”… oraz „Polak”, jeśli tylko zapiszemy go dużą literą.

***

Jesteśmy zwierzętami, to pewne, ale być może w języku angielskim jest to dobitniej ukazane. „Wieczór kawalerski” to stag party, a „wieczór panieński” to hen party. Niby nic nadzwyczajnego, ale stag to „jeleń”, a hen – „kura”.

***

Klasa sama w sobie, czy cztery wyrazy, które są dość często mylone:
  • class to klasa w sensie pokoju, w którym odbywają się zajęcia (Where’s class 17?), jak i same zajęcia (What time do we start our classes today?),
  • przymiotnikiem classy określimy osobę pełną wdzięku, gracji i klasy,
  • classical to określenie czegoś, co zrobione jest na wzór czegoś klasycznego (synonimem jest tu original) a także w odniesieniu do sztuki i nauki klasycznej (classical English, classical mythology, classical composer),
  • natomiast classic jest przymiotnikiem odnoszącym się do czegoś typowego (synonimami jest average, common czy typical) oraz pięknego w swej prostocie (classic suit, classic table).

***

Akcent wyrazowy w języku angielskim jest bardzo ważny, ale może sprawiać trudności. Na szczęście niekiedy mamy jasne reguły nim rządzące: otóż liczebniki „-naście” (z końcówką -teen) mają akcent na ostatnią sylabę, a liczebniki „-dziesiąt” (z końcówką -ty) mają akcent na sylabie pierwszej. Będzie to kluczowe w mowie, gdy po liczebniku padnie rzeczownik rozpoczynający się od dźwięków [n] czy [m]. W ostateczności to różnica, czy powiemy I’ve got seventeen new followers, czy może I’ve got seventy new followers.

***

Język angielski różni się od języka polskiego nie tylko pod względem dźwięków samogłoskowych, ale i spółgłoskowych. Mamy taki oto wyraz singer („piosenkarz”) i sinner („grzesznik”). W pisowni różnica jest ewidentna, ale w wymowie oba rzeczowniki różnią się wyłącznie wymową litery „n”: singer czytamy ['sɪŋə(r)], a sinner czytamy z ['sɪnə(r)].

***

Terminem loose ends określimy pewne detale, które sprawiają, że coś jest niezałatwione. Można powiedzieć I don’t like leaving loose ends czy też Before I move on, I need to tie up the loose ends, co przetłumaczymy „Nie lubię niedokończonych spraw” czy „Zanim ruszę dalej, muszę dokończyć pewne sprawy”.

***

Uroczym wyrażeniem pie in the sky („ciasto na niebie”) określimy coś, co nie ma szansy realizacji; jakiś plan, nadzieję, pomysł. Można więc powiedzieć Your ideas are just pie in the sky. Wyrażenie to można zamienić również na przymiotnik pie-in-the-sky, np. Get real and get rid of those pie-in-the-sky ideas!.

***

„Wyrównać rachunki” to po angielsku settle a/an (old) score with sb. Możemy więc powiedzieć I’ve come to settle a score with him bądź też They’re enemies who have an old score to settle.

***

Trzy wyrażenia idiomatyczne związane ze szczęściem:

  • third time lucky (lub też amerykańskie third time’s a charm) oznacza „do trzech razy sztuka,
  • beginner’s luck to szczęście początkującego, czyli sytuacja, w której ktoś niedoświadczony odnosi sukces,
  • z kolei tough luck użyjemy w charakterze odpowiedzi na wiadomość o czyimś nieszczęściu na zasadzie „co za pech” (także ironicznie).

***

Te i inne słówka dostępne są też w mojej klasie na platformie Quizlet (instrukcja obsługi wraz z przeglądem ćwiczeń znajdują się we wpisie Quizlet: platforma do nauki słownictwa).

Uwaga: wpis zawiera symbole IPA (International Phonetic Alphabet, czyli Międzynarodowy alfabet fonetyczny). Bez odpowiedniego wsparcia ze strony oprogramowania możliwe jest, że w miejscu właściwych znaków Unicode pojawią znaki zapytania, kwadraty i inne niefonetyczne symbole. Ponadto jako anglista, nie amerykanista, siłą rzeczy mówię tu o brytyjskiej wersji języka angielskiego. Więcej o symbolach, ich znaczeniu i wymowie znajduje się we wpisie Angielska fonetyka: zarys dźwięków.

2 comments on “Jeleń, grzesznik i ciasto
  1. Nie jestem pewna, ale czy w zdaniuThey’re enemies who have an old settle to score , które zamieścił Pan we wpisie powyżej nie ma błędu? Skoro w bezokoliczniku jest ‚ to settle a score ‚ to czy w zdaniu nie powinno być They’re enemies who have an old score to settle.? Z góry dziękuję za odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>